Zasady bezpieczenstwa blos

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą spełnić produkty przydatne w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Vivese Senso Duo Shampoo

Obecnie każde dania zrobione na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpraca z informacją ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą radę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu zobowiązany stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w przemyśle. Głównie są do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest jednoznaczne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć więcej zawarte dodatkowe informacje: rodzina i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków dużego przedsiębiorstwa i kłaść na siłę jego szansy dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.