Zanieczyszczenie powietrza w hiszpanii

Z zanieczyszczeniem powietrza mamy do budowania na co dzień. Normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ściśle określają jakie stężenie szkodliwych substancji w atmosferze jest prawidłowe, żebym stanowiło wówczas pewne dla własnego zdrowia, a oraz nie miało szkodliwego nacisku na rolę i wody gruntowe. Głównym sprawcą powstawania niekorzystnego składu atmosfery jest ktoś, rozwój cywilizacji i przemysłu.

Niezmiernie istotne stanowienie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego ma skład atmosfery w nowego sposobie zakładach przemysłowych. Dyrektywa ATEX obecna w końcach członkowskich Unii Europejskiej i kończąca normy zapewniające bezpieczeństwo warunków pozycji w atmosferze zagrożonej wybuchem, wprowadza na pracodawców szereg obowiązków mających wykluczyć ryzyko eksplozji. Jednym z ważnych wymogów jest dostarczenie dobrej wentylacji i zapobieganie układaniu się niebezpiecznych substancji w powietrzu narażonym na związek z możliwym źródłem zapłonu. Przedsiębiorca posiada dwie możliwości: musi zapobiegać zbieraniu się w miejscach szkodliwych substancji, takich jak pyły, gazy, mgły i opary, które w zintegrowaniu z powietrzem tworzą wybuchową mieszankę. Druga drogę to wyeliminowanie ryzyka zapłonu, lecz mając pod uwagę, że wszędzie przychodzi do tworzenia wszechobecnej energii elektrostatycznej także do jej wyładowań - pierwsze rozwiązanie płaci się prostsze. Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wychodzi ta technologia. Industrial dust collectors, to sposób odpylania, który jest jedną spośród najbardziej normalnych a powszechnie używanych metod oczyszczania powietrza. Stosowane w ostatnim kierunku odpylacze przemysłowe dzielimy na spójne i mokre. Gromadząc się na ich sposobach działania, możemy wyodrębnić urządzenia takie jak: - komory osadcze (korzystają z chęci grawitacji), - odpylacze suche elektrostatyczne (korzystają energii elektrostatycznej), - cyklony (wykorzystują siłę odśrodkową), - odpylacze filtracyjne (wykorzystują różnego rodzaju filtry). Mokre odpylacze przemysłowe działanie umieszczają na procesach płukania. Stanowią wówczas innego rodzaju płuczki: - z wypełnieniem, - bez wypełnienia, - pianowe, - z przepływem gazu przez zamknięcie wodne. Szereg dostępnych metod filtracji powietrza umożliwia pytanie o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi również w przemyśle, kiedy dodatkowo w mieszkaniu codziennym.