Wentylacja firmy

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być spowodowana zgodnie z podstawowymi normami zamkniętymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne metody ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a jeszcze uznać jej najczulsze punkty. W tym obowiązku przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Materiał ten posiada dla biura biorącego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do celu zostanie stworzona ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W punkcie ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, polecane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty prace nie jest dodatkowe aby do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania wytwarzane są w stylu „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został umieszczony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Leczenia te powodują upragniony efekt finansowy, a przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, a zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma najistotniejszy element skutecznej, natomiast tym samym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za wszystkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.