Pompy ebara

O tym, do czego daje pompa tłokowa nie trzeba chyba nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to dania wykorzystywane do przetłaczania produktów prostych i półpłynnych. Przedstawiają się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najlepsze wyniki nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych umieszcza się na działaniu pompy tłokowej wyporowej. W głównym cyklu pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku przesuwającego się w cylindrze a wtedy jest on dozowany poprzez zawór wylotowy. Kolejnym etapem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki system, aby pompa była możliwość zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można nazwać inne typy napędów łączonych w pompach tłokowych, kiedy na dowód napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu możliwych istnieje moc innych wykorzystań tych pomp, w innych branżach przemysłu.

Gdy szybko wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Czerpiąc z pomp tłokowych, można z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak i gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto przydają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, a nawet pulpy owocowej. To sprawia, iż jest zatem rodzaj pomp najczęściej używanych w technologii.

Wśród wielkich zalet, jakie pamiętają tegoż gatunku pompy należy z pewnością wymienić efektywniejsze wykorzystanie energii poprzez ogromną możliwość zmian obciążeń. Do tego atutem takiego podejścia będzie mieszkała wydajność oraz fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, która może stanowić tłoczona przy wykorzystaniu tej pompy nie pozostaje bez znaczenia.

Ale nie stanowi owo rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest całkiem niska wydajność wymieszana z znacznymi kosztami eksploatacyjnymi. Pomimo to sporo przedsiębiorców określa się na tenże tym pomp ze względu na fakt, iż ich wady przeważają nad wadami.