Jednostka statyczna

Elektryczność statyczna stanowi daleko niekorzystna oraz w myśli wszechobecna. Jej wyładowania szczególnie w atmosferze zagrożonej wybuchem prowadzą do stworzenia skry dodatkowo w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie dołącza do 400 zdarzeń powiązanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, jednak ważna im w wyraźny sposób zapobiegać stosując proste urządzenia i techniki, które są ekonomiczne i powszechnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wykształcone i zgromadzone w ciągu przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Chodzi do owego końca posłużyć się mocnym zaciskiem czy nowym takim połączeniem ochranianego urządzenia z właściwie dobranym kablem, zdolnym do prowadzenia ładunku elektrycznego do normalnego punktu uziemienia. Regułą jest zdolne wymieszanie z uziemieniem, nie w tokach produkcyjnych takich wyrobów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi głównie do sprawy, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, mogą stanowić pokryte wieloma ich powierzchniami lub rdzą. W klubie z powyższym, osłabiają one tworzenie zacisków czy innych metod uziemiających wykorzystywanych przez biura. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, by mogły stanowić stosowane w okolicach zagrożenie wybuchem. Nie potrafią być pokryte materiałem sprzyjającym do powstania iskrzenia w prostych warunkach pozycji. W atmosferze niebezpiecznej, o dużym zagrożeniu zapłonem i wybuchem konieczne są regularne kontrole stanu narzędzi będących do uziemienia. W produkcie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do wadzie i nieszczelności układów, w wynik czego przestaną one urzeczywistniać swą pracę. Stanowi zatem sytuacja bezpośredniego zagrożenia dla personelu i całego zakładu. Dzięki rozwojowi techniki, można obecnie coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, które mają zintegrowany system kontroli. Wyposażone są we mierniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju metody i sztuce, w dobie wpływu na wzrost sprzedaży oraz obrotu, cała technologia jest przechowywana na coraz większych i sprawniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego skutkiem są późniejsze wyładowania. To robienie człowieka i presja na jak najprawdziwszy produkt zagraża bezpieczeństwu jego jednego.